• “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
 • “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 มกราคม 2562
 • “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

  ปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  หมวดหมู่การท่องเที่ยว

  Sport Tourism

  Sport Tourism

  Gastronomy Tourism

  Gastronomy Tourism

  Wedding & Romance Tourism

  Wedding & Romance Tourism

  Night Tourism

  Night Tourism

  Maritime Tourism

  Maritime Tourism

  Community Base Tourism

  Community Base Tourism

  Cultural Event Tourism

  Cultural Event Tourism

  Tourism for all

  Tourism for all

  Country Relationships

  Country Relationships

  Human Resource Development

  Human Resource Development

  Logistics

  Logistics

  Entertainment Tourism

  Entertainment Tourism

  Big Tree/Green Tourism

  Big Tree/Green Tourism

  ASEAN Connect Tourism

  ASEAN Connect Tourism

  Medical & Wellness Tourism

  Medical & Wellness Tourism

  B2B Marketing Activity

  B2B Marketing Activity

  MICE Tourism

  MICE Tourism

  Lighting

  Lighting

  Cultural Event Tourism

  Cultural Event Tourism

  Cultural Special

  Cultural Special

  ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

  ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
  และเป็นวาระแห่งชาติ

   
  Logo Contest
   
   
   

  ติดต่อสอบถาม

  02 283 1500

  เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

  จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

  004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

  แผนผังเว็บไซต์

   

  แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 138400