งานประเพณีบูชาหลวงปู่คอออม (วัดคอออม)
งานประเพณีบูชาหลวงปู่คอออม (วัดคอออม)
วันที่ : 16 มีนาคม 2561
สถานที่ : วัดคอออม

          วัดคอออม ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเมืองชุมพร ได้สร้างมาประมาณ 100 ปี ต่อมาได้มีภิกษุเข้ามาอยู่จำพรรษา และชักชวนประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมฟื้นฟูพัฒนา จนได้รับการยกฐานะจากวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2521 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2545 ในปัจจุบันวัดคอออมมีบารมีของหลวงปู่วัดคอออม เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลในชุมชนและทั่วไป

Onlineimageresize Com IMG 5126

 

 

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • เทศบาลตำบลวังไผ่
  • น.ส.ธนิยา นาคขวัญ
  • 077 534 153 ต่อ 214, 081 086 0263
  • Taniya_nakkwan_@hotmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 138400