ชมดอกไม้งาม ชิมชาสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร         จังหวัดเชียงราย
ชมดอกไม้งาม ชิมชาสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560
เวลาร่วมกิจกรรม : 08.30 - 16.30 น. สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี
สถานที่ : 112 หมู่ 7 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
Onlineimageresize Com Philadelphia
 
- ชมแปลงว่านสี่ทิศ  ช่วงเดือนมกราคม
- ชมทุ่งแกลดิโอลัส  ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
- ชมทุ่งดอกปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์  ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
- ชมแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ 
- ชิมชาสมุนไพร อาทิ ชาดอกดาวเรือง ชาเจียวกู้หลาน ชาหนายเฉาเหว่ย เป็นต้น
- ศึกษาเรียนรู้แปลงสมุนไพรหายาก
- ศึกษาเรียนรู้การปลูกผักเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- ปั่นจักรยาน 3 ล้อ เที่ยวชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ
- ชมนกเป็ดน้ำ  ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
 
 

Specifications

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย
 • นายสมรรถชัย มาลารัตน์
 • 053-170104, 081-9608498
 • aopdh11@gmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 138404