ตลาดต้องชม
ตลาดต้องชม
วันที่ : 01 มกราคม 2561

กิจกรรมตลาดต้องชมเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ปี 2561

ตลาดต้องชมถนนคนเดินไทยหล่ม  จังหวัดเพชรบูรณ์

TaladThailhom Phetchabul1TaladThailhom Phetchabul2

ตลาดต้องชม ตลาดหัตถกรรมบ้านดอนหลวงผ้าฝ้ายทอมือ จังหวัดลำพูน

TaladBandonluang Lumphun 1

ตลาดต้องชมกาดฮิมน้ำอุโมงค์  จังหวัดลำพูน

1

ตลาดต้องชม ตลาดคนพรม จังหวัดชัยภูมิ

TaladKonphom Chaiphum1TaladKonphom Chaiphum2

ตลาดต้องชม ตลาดหม่ำช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ

TaladMumchongsammo Chaiphum1TaladMumchongsammo Chaiphum2

ตลาดต้องชมถนนคนเดินริมโขง จังหวัดบึงกาฬ

 

TaladRimkhong1 Beungkan TaladRimkhong2 Beungkan

ตลาดต้องชมถนนคนเดินริมโขง จังหวัดนครพนม

TaladRimkhong1nakhonpanomTaladRimkhong2 BeungkanTaladRimkhong3nakhonpanom

ตลาดต้องชมตุ้มโฮมเมืองหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

TaladNongpok1roiedTaladNongpok2roied

ตลาดต้องชมบึงเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ด

Taladbeungkeu1roiedTaladbeungkeu2roiedTaladbeungkeu3roied

ตลาดต้องชม ตลาดพญาเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

Taladphayangoi1sakhonTaladphayangoi2sakhonTaladphayangoi3sakhon

ตลาดต้องชม ตลาดถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Taladkhemradthanee1ubolTaladkhemradthanee2ubolTaladkhemradthanee3ubol

ตลาดต้องชมคลองสวน 100ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา

Taladklongsuanroipee1chaceangsaoTaladklongsuanroipee2chaceangsao

ตลาดต้องชม ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก คึกคัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Taladsusuek1prachuabTaladsusuek2prachuab

ตลาดต้องชม ตลาดเก่าโคยกี๊  จังหวัดราชบุรี

2

ตลาดต้องชม ตลาดอมยิ้ม จังหวัดราชบุรี

Taladomyim1rachabyriTaladomyim2rachabyri

ตลาดต้องชม ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Taladkongcong1ayutthayaTaladkongcong2ayutthayaTaladkongcong3ayutthaya

ตลาดต้องชม ตลาดหลวงปู่ทวด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Taladputuad1ayutthayaTaladputuad2ayutthayaTaladputuad3ayutthaya

ตลาดต้องชม ตลาดน้ำหนองพะอง   จังหวัดสมุทรสงคราม

TaladnongpaAong1samutsongkramTaladnongpaAong2samutsongkramTaladnongpaAong2samutsongkram

ตลาดต้องชม ตลาดน้ำลาวเวียง  จังหวัดสระบุรี

Taladlaovieng1sraburiTaladlaovieng2sraburiTaladlaovieng2sraburi

ตลาดต้องชม ตลาดต้าน้ำโบราณ   จังหวัดสระบุรี

Taladtanam1sraburiTaladtanam2sraburi

ตลาดต้องชม ตลาดวัดป่าเลไลยก์  จังหวัดสุพรรณบุรี

Sp1Sp2Sp3

ตลาดต้องชมวัดไผ่โรงวัว  จังหวัดสุพรรณบุรี

Spp1Spp2

ตลาดต้องชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง  จังหวัดอ่างทอง

Taladsanchaorongthong1angthongTaladsanchaorongthong2angthong

ตลาดใต้เคี่ยม จังหวัดชุมพร

Taladtaikiem1chumphonTaladtaikiem2chumphonTaladtaikiem3chumphon

 

 

 

 

 

 

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 138404