KAAN
KAAN
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560
เวลาร่วมกิจกรรม : 17:00 on Tuesday – Friday and Sunday, 17:00 and 20:30 on Saturday (no shows on Monday)
สถานที่ : SINGHA D'LUCK Cinematic Theatre สิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • Panjaluck Pasuk Co., Ltd.
  • Assama (Mar)
  • 082 785 4520
  • assama@panjaluck.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 138404