Abroad

London
วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560
วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2560
กรุงเทพฯ
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560
วันพุธ, 31 มกราคม 2561
วันพุธ, 07 มีนาคม 2561
วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561
Tokyo
วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561
Shanghai
วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 135549

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา