Special

กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2560
ชลบุรี
วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560
เชียงราย
วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560
ภูเก็ต
วันเสาร์, 20 ตุลาคม 2561
กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 134970

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา