งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2561
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2561
วันที่ : 16 มิถุนายน 2561
เวลาร่วมกิจกรรม : 3 วัน
สถานที่ : หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย

กำหนดการการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

อีกหนึ่งงานประจำปีที่ทุกท่านรอคอย สำหรับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ซึ่งในปีนี้งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ได้จัดขึ้นในวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2561 

กำหนดการงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2561  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

       วันเสาร์ที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑

เวลา  ๐๓.๐๐  น.        - พิธีบวชพราหมณ์   ณ  อุโบสถวัดโพนชัย

เวลา  ๐๔.๐๐  น.         - พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน - ลำน้ำศอก )

เวลา  ๐๖.๐๐   น.        - พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

เวลา  ๐๘.๐๐  น.         - พระสงฆ์ทุกรูปที่รับบาตรร่วมฉันท์เช้า  ที่วัดโพนชัย 

เวลา  ๐๘.๓๐  น.        - พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม  (บ้านเจ้าพ่อกวน)

เวลา  ๐๙.๐๐   น.        - ขบวนของเจ้าพ่อกวน  แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย

เวลา  ๑๐.๐๐  น.         - การประกวดต่าง ๆ ณ เวทีกลางโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

                   - เยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ณ ลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย

                   - ชมการสาธิตการทำและวาดหน้ากากผีตาโขน ณ ลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย

                   - เลือกซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตร,OTOP,ของที่ระลึก ของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

                     ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย 

เวลา  ๑๕.๐๐   น.        - ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนผีตาโขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

                       ขบวนของเอกชน พร้อมกันสี่แยกบ้านเดิ่น

                    - ขบวนเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม พร้อมกันถนนหน้าบ้านเจ้าพ่อกวน

                   - ขบวนหน้ากากนานาชาติ ตั้งขบวนในวัดโพนชัย   

เวลา  ๑๖.๐๐  น.         - เริ่มเคลื่อนขบวนเทิดพระเกียรติจากสี่แยกบ้านเดิ่นไปยังสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

                    - เคลื่อนขบวนเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม  จากถนนหน้าบ้านเจ้าพ่อกวนไปยังสนาม               

                      โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

                    - เคลื่อนขบวนหน้ากากนานาชาติ จากวัดโพนชัยไปยังสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

                   - เคลื่อนขบวนผีตาโขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสี่แยกบ้านเดิ่น               

                      ไปยังสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ดังนี้

                               ๑. ขบวนแห่ อบต.โคกงาม/อบต.โพนสูง/อบต.วังยาว

                               ๒. ขบวนแห่ อบต.โป่ง/อบต.อิปุ่ม/อบต.กกสะทอน

                               ๓. ขบวนแห่ เทศบาลตำบลด่านซ้าย

                               ๔. ขบวนแห่ เทศบาลตำบลศรีสองรัก

                               ๕. ขบวนแห่ อบต.นาหอ/อบต.นาดี/อบต.ปากหมัน

                     - เคลื่อนขบวนของเอกชน(ถ้ามี) จากสี่แยกบ้านเดิ่นไปยังสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย       

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.   - ชมการแสดงการกระโดดร่มดิ่งพสุธาเหินเวหา จากกองทัพภาคที่ ๒

เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๓๐ น.   - การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย

 

เวลา ๑๘.๐๐  น.          - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพิธีสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

                   - กลุ่มผีตาโขนต่าง ๆ พร้อมกันบริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

เวลา ๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น.  - การแสดงหน้ากากนานาชาติ และการแสดงผีตาโขน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

                   - พิธีมอบถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ          

                      การประกวดหน้ากากผีตาโขนในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

                      มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เวลา ๒๐.๐๐ น.          - พิธีเปิดงาน “บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ” ประจำปี  ๒๕๖๑

เวลา ๒๐.๓๐-๐๐.๑๕ น.  - การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ณ เวทีกลางสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

 

วันอาทิตย์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐  น.          - การแสดงหน้ากากนานาชาติ และการประกวดต่าง ๆ  และการแสดงของ             

                                 กลุ่มผีตาโขนต่าง ๆ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

                   - เยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ณ ลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย

                   - ชมการสาธิตการทำและวาดหน้ากากผีตาโขน  ณ  ลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย

                   - เลือกซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตร,OTOP,ของที่ระลึก ของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 

                     ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ฟังการบรรยายธรรมะของพระมหาสมปอง ณ เวทีกลางโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.   - การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย  ณ  เวทีกลาง สนามโรงเรียนอนุบาล

  ด่านซ้าย

เวลา ๑๕.๐๐  น.          - พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส  (บ้านเจ้าพ่อกวนหรือลานวัฒนธรรมหน้าอำเภอ) 

เวลา ๑๕.๓๐  น.          - ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ตามด้วยขบวนพระสงฆ์ ขบวนเจ้าพ่อกวน

                       เจ้าแม่นางเทียม ขบวนนางรำ ประมาณ ๒๐๐ คน ขบวนรถผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                ขบวนผีตาโขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่  ไปยังวัดโพนชัย

- ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ขบวนพระสงฆ์ ขบวนเจ้าพ่อกวน  เจ้าแม่นางเทียม  

  ขบวนนางรำ ประมาณ ๒๐๐ คน  ขบวนรถผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ขบวนผีตาโขน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ถึงบริเวณวัดโพนชัย แห่รอบโบสถ์ ๓ รอบ

- พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส)  เข้าโบสถ์                    

- พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน  (หลังวัดโพนชัย)

                             - พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย

เวลา ๑๗.๓๐-๒๔.๐๐ น.  - การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ณ เวทีกลาง สนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

เวลา ๑๙.๐๐  น.          - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑        พิธีเทศน์มหาชาติ  ๑๓  กัณฑ์   ณ  อุโบสถวัดโพนชัย

เวลา  ๐๒.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.       * ชมขบวนแห่ต้นกัณฑ์เทศน์ ของหมู่บ้านต่างๆ ในอำเภอด่านซ้าย

          กัณฑ์เทศน์  กองที่  ๑  ของเจ้าพ่อกวน       ชื่อ   กัณฑ์ทศพร

          กัณฑ์เทศน์  กองที่  ๒  ของเจ้าแม่นางเทียม ชื่อ  กัณฑ์หิมพานต์

          กัณฑ์เทศน์  กองที่  ๓  ของคณะพ่อแสน    ชื่อ  กัณฑ์ทานกัณฑ์

          กัณฑ์เทศน์  กองที่  ๔  ของคณะนางแต่ง    ชื่อ  กัณฑ์วนปเวสน์

          เวลา  ๐๙.๐๐  น.         - กัณฑ์เทศน์  กองที่  ๕  ของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการต่างๆ ชื่อ กัณฑ์ชูชก

          เวลา  ๑๐.๐๐  น.         – กัณฑ์เทศน์  กองที่  ๖  ของเทศบาลตำบลด่านซ้าย          ชื่อ  กัณฑ์จุลพล

          เวลา  ๑๑.๐๐  น.         – กัณฑ์เทศน์  กองที่  ๗  ของ อบต.โพนสูง –อบต.วังยาว     ชื่อ  กัณฑ์มหาพล

          เวลา  ๑๒.๐๐  น.         – กัณฑ์เทศน์ กองที่  ๘  ของ อบต.อิปุ่ม – อบต.กกสะทอน   ชื่อ  กัณฑ์กุมาร

          เวลา  ๑๓.๐๐  น.         – กัณฑ์เทศน์ กองที่  ๙  ของ อบต.นาดี-อบต.ปากหมัน       ชื่อ  กัณฑ์มัทรี

          เวลา  ๑๔.๐๐  น.         – กัณฑ์เทศน์ กองที่ ๑๐ ของ อบต.โป่ง                                   ชื่อ  กัณฑ์สักกบรรพ

          เวลา  ๑๕.๐๐  น.         – กัณฑ์เทศน์  กองที่ ๑๑ ของ อบต.โคกงาม                    ชื่อ  กัณฑ์มหาราช

          เวลา  ๑๖.๐๐  น.         – กัณฑ์เทศน์ กองที่ ๑๒  ของ อบต.นาหอ                    ชื่อ กัณฑ์ฉกษัตริย์

          เวลา  ๑๗.๐๐  น.         – กัณฑ์เทศน์ กองที่ ๑๓  ของ เทศบาลตำบลศรีสองรัก       ชื่อ กัณฑ์นครกัณฑ์

เวลา  ๑๘.๐๐  น.        - พิธีการฉลองธรรมมาศ  (เทศน์ลาธรรมมาศ)

 

 

*************กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*****************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

อำเภอด่านซ้าย 0-4289-1266

เทศบาลตำบลด่านซ้าย 042 891 231

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย 042 812 812

 

 4

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
  • 042-813086
  • Loei@mots.go.th

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136534

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา