งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น.
สถานที่ : วัดขุนอินทประมูล

          งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดในเรื่องเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

 61

DSCN7363

 
 

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
  • นางสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์
  • 035 620 525, 096 359 5464
  • paco_atg@opsmac.go.th

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136533

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา