ตลาดประชารัฐต้องชม "นัดนี้ เพื่อน้อง"
เวลาร่วมกิจกรรม : 05.00 - 09.00 น.
สถานที่ : หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ถ.บุษบา ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง รหัสไปรษณีย์ 66000

1. เวลา 07.00 - 07.30 กิจกรรมตักบาตร บริเวณกำแพงแห่งความภักดี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร

2. การแสดงพื้นบ้าน อาทิ ลิเก โดยเยาวชนในจังหวัดพิจิตร

3. กิจกรรมการจำหน่ายผักพื้นบ้าน สินค้าเกษตร อาหารท้องถิ่นและขนม โดยเยาวชน นักเรียนจากอำเภอต่างๆ

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพิจิตร เขต 1
  • นางสิริรักษ์ ถัดทะพงษ์พรนิธิ
  • 092-8745191

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136535

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา