ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ "ตลาดราตรี"
วันที่ : 01 มีนาคม 2561
เวลาร่วมกิจกรรม : 3 ชั่วโมง
สถานที่ : ตลาดราตรี ถ.สองนางสถิตย์ ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000

          ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ "ตลาดราตรี" จำหน่ายสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เสื้อผ้าและเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวกลางคืน (Night Tourism) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all)

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
  • นางสาวเปี่ยมสุข ปรีดี
  • 042-611306, 081-8393659
  • mukdahan@mots.go.th

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136534

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา