ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา”
เวลาร่วมกิจกรรม : 15.00 - 20.00
สถานที่ : วงเวียนน้ำพุ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

    ถนนคนเดินตรอกโรงยา เป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถสะท้อนเรื่องราวและบรรยากาศของความเป็นเมืองอุทัยได้เป็นอย่างดี  แต่ก่อนนั้นเคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวจีนอาศัยจำนวนมาก อีกทั้งเป็นแหล่งสูบฝิ่นซึ่งเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บรรยากาศของที่นี่จึงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาซื้อขายและสูบฝิ่นกันอย่างเสรี ทำให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเรียกตรอกนี้จนติดปากว่า “ตรอกโรงยา”  กิจกรรม ประกอบด้วย

1.      สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

2.      การจำแหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทางวัฒนธรรม

 

วันที่จัดกิจกรรม : ทุกวันเสาร์

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
  • 056-571601

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136533

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา