ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ (กาดกองเก่า-กาดพระนอน)
เวลาร่วมกิจกรรม : ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
สถานที่ : ถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง

การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อาหาร และ ขนมพื้นบ้าน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ (กาดกองเก่า - กาดพระนอน) อยู่ติดกับบ้านโบราณสถานของจังหวัดแพร่ เช่น

              คุ้มเจ้าหลวง , บ้านวงศ์บุรี , วัดพงษ์สุนันท์ , วัดพระนอน เป็นต้น

 

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
  • นายจตุรภัทร อิ่มเพ็ง
  • ๐ ๕๔๖๒ ๕๔๙๖
  • jatu_3761@hotmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136535

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา