ATF
ATF

Venue 01

          ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 โดยมีหัวข้อ "ASEAN - Sustainable Connectivity, Beastless Success" งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ (CMECC) ซึ่งได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมความพร้อมและศักยภาพในการเชื่อมโยงไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

Screen

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • -
  • 02 250 5592
  • info@atfthailand2018.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136533

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา