ตลาดนัดอิ่มเกษตร
วันที่ : 07 เมษายน 2561
เวลาร่วมกิจกรรม : 09.00 - 15.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

– การอบรมวิชาชีพเพิ่มรายได้ 
– การสาธิตวิชาชีพเบเกอรี่ ขนมต่างๆ
– จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารเพื่อสุขภาพ

สามารถลงทะเบียนได้หน้างาน

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  • นายสารัมภ์ คล้ำเมฆ
  • 064-102-0792

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136534