นิทรรศการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชุมชนหมุนเวียนในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
นิทรรศการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชุมชนหมุนเวียนในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
วันที่ : 01 มกราคม 2560
สถานที่ : อาคารไอทีเอฟ

        เชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการ หมุนเวียน โดยนำสินค้าชุมชนที่ผลิตเครื่องประดับมาจัดแสดง เช่น เครื่องทองสุโขทัย  เครื่องเงิน จ.เชียงใหม่ เครื่องประดับเงิน จ.น่าน เครื่องประดับมุก จ.ภูเก็ต เป็นต้น

22222

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
  • ชนัดดา จิตวานิชไพบูลย์
  • 02-6344999
  • jchanadda@git.or.th

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 138404