กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม"เชิญชวนแต่งไทยไปเล่นสงกรานต์"
วันที่ : 03 เมษายน 2561
เวลาร่วมกิจกรรม : 08.00 - 20.00 น.
สถานที่ : ทั่วประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และนาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)  ร่วมแถลงข่าว “ชวนแต่งไทย ไปเล่นสงกรานต์” ภายหลังวันนี้ (3 เม.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงค์สืบสานคุณค่าประเพณี ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ซึ่ง วธ.บูรณาการความร่วมมือกับ 24 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

โดยแนวทางและมาตรการรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้  มีทั้งหมด 3 ด้านหลัก 11 แนวทาง ประกอบด้วย 1.รณรงค์จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย” อาทิ การส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ของท้องถิ่น ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณี เช่น ทำความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เล่นน้ำอย่างพองาม การรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

2.รณรงค์ “ใช้น้ำคุ้มค่า”อาทิ กำหนดพื้นที่ให้ประชาชนเล่นน้ำ เพื่อควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า ขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ กำหนดระยะเวลาการเล่นน้ำ  ให้เลิกเล่นน้ำในเวลาที่กำหนด ห้ามใช้แป้งและสีต่าง ๆ มาเล่น และขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่าและน้ำสะอาด เพื่อสุขอนามัย 

3.รณรงค์เรื่อง“ชีวาปลอดภัย” อาทิ ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดกิจกรรม กำหนดเวลาเปิด-ปิดจัดกิจกรรมและงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด การควบคุมและรณรงค์ผู้ใช้รถ โดยใช้มาตรการเมาไม่ขับและมีน้ำใจให้แก่กัน ในการใช้รถใช้ถนน หากพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมให้แจ้งหน่วยงานหรือศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานต่างๆ 

 

พร้อมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ส่วนกลางและภูมิภาค ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัย” ประกอบด้วย กิจกรรมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหาร วธ. วันที่ 11 เม.ย. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

สำหรับส่วนกลาง 7 พื้นที่ในกรุงเทพฯได้แก่ 1.วัดปทุมวนารามวรวิหาร 

2.ศูนย์การค้าสยามพารากอน 2 พื้นที่นี้มีชื่องาน “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” จัดวันที่ 12-15 เม.ย. 3.สยามสแควร์ งาน “สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า สยามสนุก สงกรานต์แบบไทย” โดยผู้ที่แต่งชุดไทยย้อนยุคร่วมงาน จะได้รับเกียรติบัตรที่ระลึกวันละ 300 คน 4.ถนน สีลม Bangkok Songkran Festival @ Silom 2018 งาน “สงกรานต์ ถนนสีลม ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” 5.ตรอกข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 6.ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  และ 7.สวนสันติชัยปราการ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งทั้ง 5 พื้นที่นี้ จัดวันที่ 13-15 เม.ย.  

ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดงานประเพณีสงกรานต์7จังหวัด วันที่8-22 เม.ย. อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา งาน “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัย” ณ คุ้มขุนแผน จ.ขอนแก่น ,งาน “ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว” ณ บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์(ข้าวเหนียว) จ.เชียงใหม่ ,งาน “สืบฮีต สายฮอย ปี๋ใหม่เมือง” ณ วัดโลกโมลี จ.สุโขทัย งาน “เทศกาลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ สักการพระร่วงเจ้า กรุงเก่าสุโขทัย” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สมุทรปราการ ,งาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง” ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง 

ส่วนประชาชนที่แต่งไทยสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ของ วธ.ในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทยฟรี วันที่ 2-8 เม.ย.และช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่12-16 เม.ย.ในช่วงงานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี 236 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 21-26 เม.ย. 

ด้านนายวีระศักดิ์  กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยผ้าท้องถิ่นผ้าย้อนยุคสร้างบรรยากาศสงกรานต์แบบไทยที่มีเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และ วธ.ได้ร่วมมือรณรงค์แต่งชุดไทยเล่นสงกรานต์ให้สอดคล้องกันในแนวทางเดียวกันเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันกลับเรียนรู้ที่มาทางประวัติศาสตร์ผ่านเทศกาลสงกรานต์  พร้อมแสดงออกให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ผ่านการแต่งชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์ 

 

ซึ่งปีนี้จัดเทศกาลสงกรานต์ 4 ภาค “วอเตอร์ เฟสติวัล 2018” ตามแนวคิด “รื่นเริงเถลิงศก” ภาคกลางจัดในพื้นที่ 8 ท่าน้ำ อาทิ วัดพระเชุตพนฯ วัดอรุณ เอเชัยทีค,ภาคเหนือ จัดที่พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา จ.เชียงใหม่ ,ภาคอีสาน จัดที่ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง จ.อุดรธานี และภาคใต้จัดที่ถนนดีบุก จ.ภูเก็ต ,  

 

ส่วนการรณรงค์ให้เที่ยวสงกรานต์  ในเมืองรอง  อาจต้องค่อยเป็นค่อยไปอาศัยระยะเวลาในการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนั้นๆ และไม่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงวิถีของคนในชุมชนท้องถิ่นด้วย .-สำนักข่าวไทย 

ที่มา http://www.tnamcot.com/view/5ac34375e3f8e40aeada90ad

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • 1572

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 135551