งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG – LOGISTIX) ประจำปี 2561
งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG – LOGISTIX) ประจำปี 2561
วันที่ : 29 สิงหาคม 2561
เวลาร่วมกิจกรรม : 8 ชั่วโมง (10.00 – 18.00 น.)
สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • +66 2686 7222
  • info@tilog-logistix.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 135307