Muay Thai Live
Muay Thai Live
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560
เวลาร่วมกิจกรรม : 1.30 ชั่วโมง
สถานที่ : Asiatique เลขที่ 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • หน่วยงานฝ่ายการตลาด
  • นางสาวธวัลรัตน์ ปกรณ์มณีรัตน
  • 02-108-5927-29, 094-362-4951
  • sand@muaythailives.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 136549