Fleet Review 2017
Fleet Review 2017
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560
เวลาร่วมกิจกรรม : -
สถานที่ : บริเวณอ่าวพัทยา เมืองพัทยา

Fleet Review

Otl384hvb2dOzGVBQJd O

           การสวนสนามทางเรือนานาชาติ เป็นการจัดสวนสนามโดยกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมเป็นเจ้าภาพ และเชิญประเทศต่างๆ นอกอาเซียน ร่วมสวนสนามฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน 
พิธีสวนสนามทางเรือ เป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งของทหารเรือ ที่ยึดถือปฏิบัติกันเป็นสากลทั่วโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลสำคัญ ๆ ของประเทศ หรือเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกำลังทางเรือในวาระสำคัญของชาติ เช่น วันชาติ วันที่ระลึกในการกระทำยุทธนาวี หรือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติ เป็นต้น
 

รายชื่อเรือของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม

170903 Ship List P1 1

170903 Ship List P2 1

 
Schedule Events 13 22 Nov 2017 20170821 P1
 

Specifications

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 127377

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา