International Event

ภูเก็ต
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2560
กรุงเทพมหานคร
วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560
นครราชสีมา
วันอาทิตย์, 03 ธันวาคม 2560
เขาชีจรรย์ สัตหีบ ชลบุรี
วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2560
เชียงใหม่
วันอาทิตย์, 24 ธันวาคม 2560
ขอนแก่น กาฬสินธ์ สกลนคร นครพนม
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
นครราชสีมา
วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561
[12 3 4  >>  

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 135307