การแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2017”  ครั้งที่ 6
การแข่งขัน “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2017” ครั้งที่ 6
วันที่ : 02 ธันวาคม 2560
เวลาร่วมกิจกรรม : 8 ชั่วโมง
สถานที่ : บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ
ประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขัน  “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า”  2017 ครั้งที่ 6
        ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา  กำหนดจัดการแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2017 ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 3  ธันวาคม 2560  ณ  บริเวณอ่างพักน้ำตอนบน  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อันจะนำมาซึ่งพลังในการต่อต้านและป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการกีฬาเชิงท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชน และพัฒนาบุคลากรทางกีฬา มาตรฐานการจัดการแข่งขัน เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จังหวัดนครราชสีมา จะนำไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของเด็กและผู้สูงอายุของจังหวัดนครราชสีมา และสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบก
 
       ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะทำการแข่งขัน 3 ประเภทรายการ คือ
          1. ประเภทฟันรัน 3.5 กม. (เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี และประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง)     จำนวน   100      คน
          2. ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม (ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง ตามกลุ่มอายุ)                จำนวน   1,300   คน
          3. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.(ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง ตามกลุ่มอายุ)            จำนวน    700     คน
 
       รางวัลการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
           ประเภทที่ 1 รางวัลแข่งขันตามกลุ่มอายุ
               - ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร (ชาย,หญิง)
               - ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (ชาย,หญิง)
           ประเภทที่ 2 รางวัลผู้ชนะเลิศ Over All
               - ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร คนไทย (ชาย,หญิง)
               - ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร คนต่างชาติ (ชาย,หญิง)
               - ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร คนไทย (ชาย,หญิง)
               - ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร คนต่างชาติ (ชาย,หญิง)
               - ประเภทฟันรัน ระยะทาง 33.5 กิโลเมตร คนไทย (ชาย,หญิง)
               - ประเภทรางวัลแฟนซี
 
        ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่   shutterrunning.com    หมดเขตรับสมัครวันที่  15  พฤศจิกายน  2560
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมา
        สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคมฯ   จังหวัดนครราชสีมา 
        โทร 044-932109  โทรสาร 044-932110
 
Postermarathorn
 

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
  • นายพาณิชย์ สินสุข
  • 044-932109

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 127380