ประเพณีโล้ชิงช้า วิถีชีวิตชนเผ่าอาข่าบ้านผาฮี้  หมู่ 10 ตำบลโป่งงาม
ประเพณีโล้ชิงช้า วิถีชีวิตชนเผ่าอาข่าบ้านผาฮี้ หมู่ 10 ตำบลโป่งงาม
วันที่ : 01 สิงหาคม 2561
สถานที่ : บ้านผาฮี้
         ตำบลโป่งงามเป็นตำบลที่มีภูเขาล้อมรอบ มีต้นน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำถ้ำ และยังเป็นตำบลที่มีชาติพันธ์ที่หลากหลาย  เช่น อาข่า ลาหู่ ดาราอั้ง จีนยูนนาน ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทพื้นเมือง เป็นต้น และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก เช่น วัดถ้ำปุ่ม วัดถ้ำปลา  อ่างเก็บน้ำถ้ำเสาหิน  จุดชมวิวดอยช้างมูบ  หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำพัฒนาและบ้านผาฮี้และบ้านพักโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2560 – 2561 รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธ์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆเดือน  ตัวอย่างเช่น ประเพณีโล้ชิงช้า 
         บ้านผาฮี้ หมู่ 10  ตำบลโป่งงามเป็นอีกชาติพันธ์หนึ่งที่มีประเพณีโล้ชิงช้าและจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งชาวอาข่าเรียกประเพณีนี้ว่า “แย้ขู่อาเผ่ว”  เป็นการให้ความสำคัญกับผู้หญิงฉะนั้น  ผู้หญิงอาข่ามีการแต่งกายด้วยเครื่องทรงต่างๆ อย่างสวยงามที่เตรีนมเอาไว้ตลอดทั้งปีมาสวมใส่เป็นกรณีพิเศษในเทศกาลนี้ สำหรับหญิงอาข่าจะแต่งกายเพื่อยกระดับชั้นวัยสาวตามขั้นตอน แสดงให้คนในชุมชนได้เห็นพร้อมทั้งขึ้นโล้ชิงช้า แล้วต้องร้องเพลงทั้งลักษณะคู่และเดี่ยวอีกด้วยจัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองพืชพรรณที่จะเก็บเกี่ยวไว้บริโภค เนื่องจาพืชไร่พืชสวนต่างๆ ที่ปลูกลงไปพร้อมที่จะได้ผลผลิตแล้ว โดยมีสุภาษิตกล่าวไว้ว่า “ขู่จ่า หม่าโบะ หม่าโบะ” ซึ่งมีความหมายว่า ประเพณีโล้ชิงช้ามีอาหารหลากลาย และสมบูรณ์นั่นเอง ชาวอาข่าได้สืบทอดประเพณีนี้มาเป็นเวลา 2,700 กว่าปีแล้วซึ่งในปัจจุบันประเพณีโล้ชิงช้าจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และต้นเดือนกันยายน ตรงกับช่วงที่ผลผลิต กำลังงอกงาม และพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วัน ในระหว่างนี้อ่าข่าจะดายหญ้าในไร่ข้าวเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากดายหญ้าแล้วก็รอสำหรับการเก็บเกี่ยว ตรงกับเดือนของอาข่าคือ “ฉ่อลาบาลา” ประเพณีโล้ชิงช้าของชาวอาข่า ถือเป็นพิธีกรรมที่มีคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญาที่ใช้ในการส่งเสริมความรู้แล้ว ยังเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของอ่าข่าอีกมากมาย
 
21192900 10214053330187578 3772692993443897072 N
 

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
  • นางสาวพิชญาภัค ขันคำ
  • 053-709582
  • pongngamsss@gmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 101071