อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (The Princess Mother Memorial Park)

     ที่ตั้ง : ซอยสมเด็จเจ้าพระยา3 ข้างวัดอนงคาราม เขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

116

รายละเอียด

          อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เกิดขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่า ซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียงกับ “บ้าน” ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับ และมีพระราชประสงค์ที่จะให้อนุรักษ์ไว้เป็น พิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นเจ้าของที่ดิน และให้บุคคลตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินการในรูปคณะกรรมการ จัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี พ.ศ. 2536 ภายในอุทยานฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือบริเวณสวนพักผ่อนทั่วไป ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้า จัดเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนที่แวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด โดยเฉพาะพันธุ์ไม้หอม อาทิ ชำมะนาด พุด จีบ ปีบ ลั่นทม ฯลฯ และไม้ใหญ่ทั้ง 4 ชนิด คือ โพ ไทร ไกร และกร่าง ทางด้านทิศตะวันออกของ สวนประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หล่อด้วยโลหะ ประทับนั่งในพระอิริยาบถทรงพระสำราญ เนินดินที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์เป็นดินที่นำมาจากทุกที่ที่ เคยเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ ส่วนบริเวณอนุรักษ์ไว้ เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ ที่เคยเป็นเรือนบริวารในบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี(แพ บุนนาค) อธิบดีกรมพระคลังสินค้าในสมัยรัชกาลที่ 5   ซึ่งปัจจุบันส่วนที่เป็นเรือนครัว ใช้เป็นอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ในส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์มีให้เยี่ยมชม 2 หลัง จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ มีอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับอยู่ เมื่อยังทรงพระเยาว์โดยยึดตามแบบที่ปรากฏในหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พระพี่นางฯ) นับได้ว่าเป็นสถานที่สุดคลาสสิก ที่งดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณ ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะร่มรื่นของพันธุ์ไม้หลากชนิด

ที่ตั้ง

          ซอยสมเด็จเจ้าพระยา3 ข้างวัดอนงคาราม เขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ

          ในส่วนของอุทยานเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-18.00 น. และพิพิธภัณฑ์เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.

ติดต่อ

          โทร.0 2437 7799, 0 2439 0902,0 2439 0896 โทรสาร 0 2437 1853

การเดินทาง

          รถประจำทางสาย 6,42,4

 

Specifications

  • ข้อมูลการติดต่อ
  • โทร.0 2437 7799, 0 2439 0902,0 2439 0896 โทรสาร 0 2437 1853
  • -

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 110945