“เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง”ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2560
“เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง”ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ : 28 ธันวาคม 2560
เวลาร่วมกิจกรรม : 12 ชั่วโมง/ วัน
สถานที่ : สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติคีรี
การจัดกิจกรรมต่างๆ
 1. การจัดแสดงนิทรรศการเกษตรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริ การแสดงประวัติความเป็นมาชาดอยแม่สลอง การปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 2. การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ
 3. การจำลองวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า จำนวน 7 ชนเผ่า บนดอยแม่สลอง ในลักษณะจัดแสดงตัวอย่างบ้านพักอาศัย เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การปักเย็บเสื้อผ้า และการประกอบอาหารเป็นต้น
 4. การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ
 5. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงเช้าวันที่ 1 มกราคม 2561
 
 
กำหนดการจัดงานเทศกาล "ชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง" ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่  28 ธันวาคม 2560
09.00-19.00 น.
- ชมนิทรรศการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
- ชมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่าต่างๆ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.)
20.00-22.00 น.
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า และการแสดงดนตรี
 
วันศุกร์ที่  29 ธันวาคม 2560
09.00-16.00 น.
- ชมนิทรรศการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งผลผลิตท้องถิ่น 
- ชมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่าต่างๆ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.)
16.30 น.
ตั้งขบวนพิธีเปิด แสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า จุดเริ่มต้นจากหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถึงบริเวณงาน
17.00 น.
- เริ่มเคลื่อนขบวนฯ ไปตามถนน (1130) ประกอบด้วย
* ป้ายงานพิธีเปิดเทศกาล
* ขบวนชนเผ่า แสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่ากลุ่มพลังมวลชน ประกอบด้วย ไทยใหญ่ ,จีนยูนนาน ,อาข่า ,ลีซู ,ลาหู่ ,เมี่ยน และลั๊วะ
17.30 น.
พิธีเปิดงาน
- ประธานในพิธี และคณะฯ ถึงบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติคีรี 
- การแสดงจาก กลุ่มเต้นรำวัฒนธรรม หยิน ฟง ไฉ่ ดอยแม่สลอง เพื่อต้อนรับประธานในพิธี
- นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับประธานในพิธี 
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
- การแสดงจากโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
-การแสดงชุดจากนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก 
- การแสดงรำนกรำโตจากชนเผ่าไทยใหญ่
21.30-22.30 น.
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีผสมผสานโดยศิลปินชนเผ่า
 
วันเสาร์ ที่  30 ธันวาคม 2560
09.00-21.30 น.
- ชมนิทรรศการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงผลผลิตท้องถิ่น 
10.00 น.
- ชมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่าต่างๆ(ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.) 
19.00-21.30 น.
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีผสมผสานโดยศิลปินชนเผ่า
 
วันอาทิตย์ที่  31 ธันวาคม 2560
09.00-21.30 น.
ชมนิทรรศการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงผลผลิตท้องถิ่น
10.00 น.
- ชมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่าต่างๆ(ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.)
19.00-24.00 น.
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีผสมผสานโดยศิลปินชนเผ่า
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561
07.30-09.00 น.
ร่วมทำบุญตักบาตรใบชา รับปีศักราช ๒๕61
09.00-21.30 น.
ชมนิทรรศการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงผลผลิตท้องถิ่น
10.00 น.
ชมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่าต่างๆ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.)
19.00-21.30 น.
การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีผสมผสานโดยศิลปินชนเผ่า
 
วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2561
09.00-21.30 น.
ชมนิทรรศการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงผลผลิตท้องถิ่น
10.00 น.
ชมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นชนเผ่าต่างๆ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.) 
17.00-18.30 น.
การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
  28112560
 
 
 
 
 
 

Specifications

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
 • นายสันทัด จันทร์เพชร
 • 0 5376 5129, 089-900-7496
 • maesalonglocal@hotmail.com

ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ 
และเป็นวาระแห่งชาติ

 
Logo Contest
 
 
 

ติดต่อสอบถาม

02 283 1500

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

จันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)

004 Facebook  003 Twitter  001 Youtube

แผนผังเว็บไซต์

 

แผนที่ติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนผู้ชมนับจากวันที่ 1 พ.ย. 60 : 101070